Darbuotojų atlyginimai

Savivaldybės reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų ir įmonių darbuotojų atlyginimai

Įmonė, dalinys Informacija apie darbo užmokestį
UAB „Vilniaus miesto parkai“

Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Pareigybė 2011 m. darb. sk.
Direktorius 3000 1
Vyr. finansininkas 2400 1
Darbininkas 800 1
Valytoja 600 1

SĮ „Susisiekimo paslaugos“ Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Pareigybė 2011 m. darb. sk.
Įmonės vadovas, departamentų
vadovai, skyrių vadovai 6651,09 16
Specialistas 2782,76 15
Jaunesnysis specialistas 2258,29 27
Aptarnavimo srities darbuotojas 2275,72 77
Inžineriniai-techniniai darbuotojai 2580,51 9
Jaunesnysis tarnautojas 1582,72 7
Kvalifikuotas darbininkas 2633,77 4

UAB „Vilniaus vystymo kompanija“
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Pareigybė 2011 m. darb. sk.
Direktorius 5866 1
Direktoriaus padėjėjas 4093 1
Vyr. finansininkas 5394 1
Tarnybos vadovas 4450 3
Skyriaus viršininkas 4566 1
Skyriaus viršininko pavaduotojas 4120 1
Personalo vadovas 2438 1
Ūkio priežiūros vadovas 3715 1
Projektų vadovas 2765 12
Projektų koordinatorius 814 2
Buhalteris 3335 1
Ekonomistas 1871 3
Sąmatininkas 3161 1
Administratorė 2358 1

UAB „Šiaurės miestelis“
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Pareigybė 2011 m. darb. sk.
Direktorius 7500 1
Vyr. buhalteris 6000 1

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Pareigybė 2011 m. darb. sk.
Direktorius 3764 1
Vyriausioji finansininkė 2761 1
Vyriausiasis inžinierius 2643 1
Vyriausioji architektė 2712 1
Vyriausias vadybininkas 2091 3
Valytoja 482 1
Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcija
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Pareigybė 2011 m. darb. sk.
Direktorius 3505 1
Direktoriaus pavaduotojas 3570 1
Vyr. finansininkas 3625 1
Skyriaus vedėjas 1913 2
Vyriausiasis specialistas 1421 12
SĮ „Vilniaus planas“
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Pareigybė darb. sk. 2011 m.
Direktorius 1 13007,01
Direktoriaus pav. -vyr. architektas 1 11936,09
Buhalteris 2 6436,08
Personalo vadovė-referentė 1 3981,09
Vyr. transportininkas 1 9412,32
Tarpt. santykių specialistas 1 4000,00
Skyriaus vadovas 4 10696,76
Projekto vadovas 23 4370,43
Architektas 9 3349,61
Inžinierius 7 4954,20
Vyr. operatorius 2 5280,28
Vyr. maketuotojas 1 4077,23
Vyresn. maketuotojas 3 4402,81
Technikas 1 2343,00
Geoduomenų analitikas 3 4883,55
Kartografas 7 4189,46
Poskyrio vadovas 2 4754,63
Geodezininkas 2 4646,51
BĮ „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“

Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Pareigybė 2011 m. darb. sk.
Direktorius 2928 1
Direktoriaus pavaduotojas 1745 1
Vyriausiasis buhalteris 1891 1
Vyr.buhalterio pavaduotojas 1744 3
Juristas 1391 1
Skyrių vadovai 1586 9
Archyvo specialistas, įgijęs
aukštąjį universitet. išsilav. 1391 1
Archyvo specialistas, įgijęs
aukštesnįjį išsilavinimą 1171 1
Inform. techn. specialistas, įgijęs
aukštąjį universitet. išsilav. 1391 2
Specialistai, įgiję
aukštąjį universitet. išsilav. 1391 36
Specialistai, įgiję
aukštąjį neuniversitet. išsilav. 1281 7
Specialistai, įgiję
aukštesnįjį išsilavinimą 1171 27
Sekretorius 1098 1
Vairuotojas 1098 1
Sargas 805 3
Valytojas 805 2,5
Darbininkas 805 0,5

UAB „Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai“
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Pareigybė 2011 m. darb. sk.
Direktorius 7758,88 1
Direktoriaus pavaduotojai 6150,99 2
Vyr. inžinierius 6258,71 1
Saugumo inžinierius 1707,82 1
Vyr. buhalterė 7028,75 1
Vyr. buhalterės pavaduotoja 2914,56 1
Buhalterė-kasininkė 2859,53 1
Personalo vadovė-juristė 2139,59 1
Administratorė 1170,89 1
Direktoriaus padėjėja 1786,86 1
Dispečeriai 2053,65 4
Technikė-dispečerė 1464,02 1
Inžinieriai 2286,62 4
Statybininkas-inžinierius 1731,65 1
Inžinierius-IT specialistas 3344,77 1
Viršininkai 4183,42 7
Meistrai 3767,44 5
Elektromontuotojai 2837,94 24
Vairuotojai-elektromontuotojai 2330,08 15
Šaltkalvis-traktorininkas dyzelistas1193,57 1
Autošaltkalvis 1565,65 1
Suvirintojas-autošaltkalvis 2084,30 1
Suvirintojas 3200,19 1
Vairuotojas 1744,21 1
Vairuotojas-mašinistas 2365,66 2
Vairuotojas-šaltkalvis 1579,87 1
Šviestuvų remonto darbininkas 535,00 1
Laikrodininkas 401,63 1
Valytojos 879,82 2
Kiemsargis- ūkio ir sandelio
darbininkas 1250,99 1
Sandėlininkė 1804,00 1


UAB „Grinda"

Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Pareigybė 2011 m. darb. sk.
Direktorius 9600 1
Technikos direktorius 8800 1
Direktoriaus pav. miesto tvarkymui 8000 1
Direktoriaus patarėjas 8000 1
Vyr. buhalterė 7200 1
Direktoriaus pav. avarinei tarnybai 6000 1
Direktoriaus padėjėja 3000 1
Finansininkė 4270 1
Vyr. buhalterės pavaduotoja 4040 2
Buhalterė 2880 2
Buhalterė-kasininkė 3120 1
Skyriaus-arnybos vadovas 4210 9
Tarnybos specialistas 2870 10
Vyr. mechanikas 4350 1
Mechanikas 3060 4
Vadybininkas 2620 4
Projektų vadovas 3830 5
Darbų vadovas 3000 20
Meistras 2780 3
Laboratorijos vedėja 2560 1
Laboratorijos laborantė 2040 1
Vyr. veterinarijos gydytoja 2880 1
Veterinarijos gydytoja 2440 1
Komp. ūkio specialistas 2450 1
Vairuotojas-sanitaras 2230 8
Vairuotojas-šaltkalvis, vairuotojas-
mašinistas, traktorininkas 2480 142
Kelio darbininkas, kelio darbininkas-
vairuotojas, santechnikas 2210 73
Autošaltkalvis, autoelektrikas 2100 16
Suvirintojas, tekintojas,
frezuotojas 2050 10
Elektrikas 2010 11
Dispečeris 1550 10
Viešųjų darbų pagalbinis darbininkas 800 28
Stalius 2680 3
Gyvūnų prižiūrėtojas 1410 2
Operatorius, apsaugininkas 1610 21
Pagalbinis darbininkas,
darbininkas, valytojas 1270 20
Medicinos felčerė 1620 1
Naras 1600 5


VšĮ Vilniaus senamiesčio teatras
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Pareigybė 2011 m. darb. sk.
Direktorius 1835,64 1
Vyr. buhalterė 520,00 1
Sandėlininkas 451,52 1
UAB Lazdynų laisvalaikio centras
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Pareigybė 2011 m. darb. sk.
Direktorius 3252,47 1
Direktoriaus pavaduotojas 2799,71 1
Vyr. energetikas 1624,75 1
Vyr. buhalteris 2612,35 1
Sekretorė-kasininkė 1914,51 1
Vandens valymo aparatininkė 1240,23 1
Santechnikas 1204,75 5
Bilietų kasininkas 892,14 2
Instruktorius-gelbėtojas 1362,17 2
Instruktorius-metodininkas 841,88 1
Moterų ir vyrų
persirengimo kambarių budėtojas 814,20 4
Elektrikas 1184,49 1
Stalius 1044,70 1
Kiemsargis 793,40 1
Plaukimo treneris 869,72 2
BĮ Vilniaus etninės kultūros centras
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Pareigybė 2011 m. darb. sk.
Direktorė 2600,96 1
Direktorės pavaduotojas 1761,95 1
Direktorės pav. ūkio klausimams 1390,32 1
Vyriausieji koordinatoriai 1671,01 6
Archyvaras, paminklotvarkininkas 1303,36 1
Vyriausioji buhalterė 1661,97 1
Valytoja 437,39 1
BĮ Vilniaus miesto savivaldybės choras „Jauna muzika“
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Pareigybė 2011 m. darb. sk.
Direktorius 1708 1
Vyr. buhalteris 1537 1
Chormeisteris 1257 1
Renginių koordinatorius 1842 1
VšĮ Naujininkų poliklinika
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Pareigybė 2011 m. darb. sk.
Gydytojai 3090 59
Slaugytojos 1530 80
Specialistai 3100 22
Darbininkai 1015 40
Vilniaus gimnastikos mokykla
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Pareigybė 2011 m. darb. sk.
Direktorius 4046 1
Direktoriaus pavaduotojas 3463 2
Ūkio skyriaus vedėjas 659 0,5
Specialistas 976 1
Bendr. praktikos slaugytojas 1123 1
Budėtojas-administratorius 1098 1
Vairuotojas 1001 1
Valytojas 800 2,5
Treneris-sporto mokytojas 2568 26

BĮ Trakų Vokės bendruomenės kultūros centras
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Pareigybė 2011 m. darb. sk.
Direktorė 3201,56 1
Projektų vadovas 2234,03 1
Mėgėjų meno kolektyvų vadovas -
koordinatorius 1679,41 1
Kultūrinės veiklos vadybininkas 1519,68 1
Liaudies muzikos kapelos vadovas 641,14 0,5
Folkloro ansamblio vadovė 592,90 0,5
Šokių būrelio vadovas 321,32 0,5
Pagalbinis darbininkas 850,00 1,0
Valytoja 448,33 1,0
VšĮ Mokymo centras „Mes esame“
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Pareigybė 2011 m. darb. sk.
Socialiniai darbuotojai 1814 10
Socialinio darbuotojo padėjėjai 1652 2
Profesijos mokytojas 1858 4
Gamybos meistras 1563 3
Budėtojas 1138 4
Vilniaus miesto šachmatų ir šaškių sporto mokykla
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Pareigybė 2011 m. darb. sk.
Direktorius 2815 1
Vyr. metodininkas 1714 1
Specialistė-pedagogė 2172 0,75
Vyr. specialistė 1037 1
Ūkio dalies vedėja 1098 1
Darbininkas 400 0,5
Valytoja 800 1
Treneriai-sporto mokytojai 2471 8

VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Pareigybė 2011 m. darb. sk.
Direktorius 11219 1
Direktoriaus pavaduotojai 5982 4
Vyriausioji finansininkė 6802 1
Vyriausioji slaugos administratorė 4689 1
Tarnybų viršininkai 4006 3
Gydytojai ir jiems
prilygintas personalas 3932 260
Rezidentai 1416 39
Bendrosios praktikos slaugytojos
ir joms prilygintas personalas 2652 455
Slaugytojų padėjėjos 1496 87
Pagalbinis personalas 1296 159
Kitas personalas 1776 135

Vilniaus futbolo mokykla
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Pareigybė darb. sk. 2011 m. IV ketv.
Direktorius 1 3931
Direktoriaus pavaduotojas 1 3468
Metodininkas 1 2264
Specialistė 1 1066
Ūkio dalies vedėjas 1 1159
Bendr. praktikos slaugytoja 1 1037
Darbininkas 2 800
Vairuotojas 2 976
Valytoja 0,5 400
Rūbininkė 1 800
Treneris-sporto mokytojas 20 2615

VšĮ Žydų kultūros ir informacijos centras
VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Pareigybė 2011 m. darb. sk.
Administracija 5288 6
Gydytojai 2258 64
Slaugytojos 1421 78
Kiti 1100 54
VšĮ Vilkpėdės ligoninė
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Pareigybė 2011 m. darb. sk.
Administracija 4836 6
Skyrių vedėjai 3877 4
Klinikinės laboratorijos vedėja 3887 1
Vaistinės vedėja (0,5 et.) 1876 1
Gydytojai 3434 17
Vyr. slaugos administratorės 2958 5
Slaugytojai 2432 64
Slaugytojų padėjėjai 1397 47
Psichologas 2298 1
Ergoterapeutas 1870 1
Kineziterapeutas 1870 1
Kineziterapeuto padėjėja 1691 2
Masažuotoja 1780 2
Klinikos laborantė (0,75et) 1164 1
Soc .darbuotoja (3et) 2879 2
Pagalbiniai darbininkai 1272 12
VšĮ Karoliniškių poliklinika
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Pareigybė 2011 m. darb. sk.
Gydytojai 3640 147
Kiti specialistai su aukšt. išsilav. 2770 49
Slaugytojai 1998 139
Kiti specialistai su spec. viduriniu 1795 4
Kitas personalas 1238 69
VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninė
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Pareigybė 2011 m. darb. sk.
Gydytojai ir
jiems prilyginti specialistai 4653,25 62,5
Slaugos ir
jiems prilyginti specialistai 2081,22 104,8
Pagalbinis medicinos personalas 1350,44 43,8
Administracija ir kitas personalas 2370,84 63,5
* Viešoji įstaiga Mykolo Marcinkevičiaus ligoninė darbo užmokestį skaičiuoja vadovaujantis galiojančia įstaigoje patvirtinta darbo apmokėjimo tvarka.
Vilniaus sporto mokykla „Tauras“
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Pareigybė 2011 m. darb. sk.
Direktorius 4106,93 1
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 3547,54 2
Metodininkė-referentė 2631,45 1
Ūkio dalies vedėja 1506,20 1
Gydytoja 856,20 1
Bendrosios praktikos slaugytoja 608,36 1
Budintis 812,81 3
Pastato priežiūros specialistas 1374,58 1
Kiemsargis 891,07 1
Valytoja 808,32 3
Vairuotojas 1422,43 1
Treneriai – sporto mokytojai 2004,50 45
VšĮ Šeškinės poliklinika
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Pareigybė 2011 m. darb. sk.
Gydytojai 3674 183
Gydytojas urologas 5325 -
Gydytojas infektologas 2395 1
Burnos higienistas 2134 1
Slaugytojai 2151 203
Masažuotojas 1253 -
Vaikų slaugytojas 1308 -
Pagalbinis personalas 1057 18
Projektų valdymo specialistas 2090 -
kiti 2278 88
* Viešoji įstaiga Šeškinės poliklinika darbo užmokestį apskaičiuoja vadovaujantis galiojančia įstaigoje patvirtinta darbo apmokėjimo tvarka.
Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo pensionas
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Pareigybė 2011 m. darb. sk.
Įstaigos vadovas 3639 1
Direktoriaus pav. social. darbui 3118 1
Vyriausias soc. darbuotojas 2481 1
Socialinis darbuotojas 1921 11,5
Socialinio darbuotojo padėjėjas 1543 29
Gydytojas-pediatras 1586 0,5
Kineziterapeutas 1569 1
Masažuotojas 1281 0,5
Vyr. slaugytojas 2147 1
Dietistas 1262 0,5
Slaugytojas 1565 3,4
Slaugytojo padėjėjas 1349 6,7
Buities darbų vadovas 1647 1
Muzikos vadovas 2108 1
Psichologas 2111 0,5
Logopedas 2013 1
Vyr.buhalteris 2967 1
Ūkio dalies vedėjas 1751 1
Buhalteris 2086 1
Personalo inspektorius 1463 1
Sandėlininkas 1435 1
Skalbėjas 1062 0,5
Siuvėjas 1493 0,25
Santechnikas 829 0,25
Elektrikas 1161 0,25
Stalius 1622 1
Kiemsargis 1200 1
Vairuotojas 1440 1
Valytojas 880 0,95
Virėjas 998 2,25
Virtuvės darbininkas 800 0,5
Pagalbinis darbininkas 800 0,8
VšĮ Vilniaus universitetinės slaugos ir ilgalaikio gydymo ligoninė
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Pareigybė darb. sk. 2011 m. IV ketv.
Gydytojai 12 2217
Slaugytojai 34 1500
Pagalbinis medicinos personalas 29 930
Kiti darbuotojai 26 1422

BĮ Kirtimų kultūros centras
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Pareigybė 2011 m. darb. sk.
Direktorius 3148 1
Meno vadovas 1929 1
Kultūrinės veiklos koordinatorius 2182,5 1
Etnografas 1515 1
Projektų vadovas 992 1 (0,5 etato)
Choreografas 949 1 (0,5 etato)
Kapelos vadovas 826 1 (0,5 etato)
Akomponiatorius 822,5 1 (0,5 etato)
Menų studijos vadovas 382 2 (0,25 etato)
Ūkio dalies vedėjas 1089,6 1
Valytojas 904 1
Kiemsargis 400 1 (0,5 etato)
Kasininkas 400 1 (0,5 etato)
Rūbininkas 400 1 (0,5 etato)
Pagalbinis darbininkas 400 2 (0,5 etato)
BĮ Grigiškių kultūros centras
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Pareigybė 2011 m. darb. sk.
Direktorius 3177,6 1
Projektų vadovas 2140,1 1
Kultūros renginių koordinatorius 1740,8 1
Kultūros renginių organizatorius 2026,2 1
Choreografas 2875,5 3
Dramos kolektyvo vadovas 718,4 1
Folkloro kolektyvo vadovas 608,7 1
Režisierius 850,9 1
Akomponiatorius 603,0 2
Garso ir šviesos režisierius 591,9 1
Ūkio dalies vedėjas/ kapelos vadovas 2664,5 1
Kapelos vadovė 545,9 1
Valytoja 1834,7 2
Pagalbinis darbininkas 853,9 2
VšĮ „Skalvijos” kino centras
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Pareigybė 2011 m. darb. sk.
Direktorė 3244.60 1
Programų koordinatorė 2359.09 1
Vyr. buhalterė 2785.76 1
Edukacinių programų koordinatorė 3537.30 2
Kino inžinierius 2375 1
Kino mechanikas (2x0.75 etato) 2325.92 2
Administratorė 0.5 etato 897.24 1
Administratorė 1455.63 1
Kasininkė 2331.98 2
VšĮ „Menų spaustuvė“
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Pareigybė 2011 m. darb. sk.
Direktorius 3992 1
Technikos vadybininkas 3529 1
Procesų vadybininkė 3514 1
Vyr. finansininkė 3285 1
VšĮ Jono Meko vizualiųjų menų centras
BĮ Vilniaus miesto savivaldybės centrinė biblioteka
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Pareigybė 2011 m. darb. sk.
Direktorius 2555 1
Direktoriaus pavaduotojas 2318 1
Skyriaus vedėjas 2196 2
Sekretorė-referentė 2196 1
Metodininkas 1684 1
Bibliografas 1684 1
Vyr. bibliotekininkas 1684 74
Kompiuterių tinklo inžinierius 1684 2
Bibliotekininkas 1342 35
Valytoja 800 26
Vairuotojas 970 1
Stalius 850 1
BĮ Fabijoniškių socialinių paslaugų namai
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Pareigybė 2011 m. darb. sk.
Įstaigos vadovas 3584,34 1
Direktoriaus pavaduotojas 2565,45 1
Soc. priežiūros padalinio vadovas 2523,50 1
Socialinis darbuotojas 1748,03 4
Socialinio darbuotojo padėjėjas 1176,80 9
Gydytojas 1057,50 2
Slaugytojas 1092,84 8
Ūkio vedėjas 1884,67 1
Buhalteris 2412,93 2
Darbininkas 887,17 4
Vilniaus miesto motinos ir vaiko pensionas
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Pareigybė darb. sk. 2011 m. IV ketv.
Direktorius 1 3735
Direktoriaus pavaduotojas 1 3958
Skyriaus vedėjas 3 3164
Socialinio darbo specialistas 10 2096
Specialistas 5 1456
Individualios priež. specialistas 3 1229
Darbininkas 3 977
VšĮ Centro poliklinika
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Pareigybė 2011 m. darb. sk.
Gydytojai 3589 304
Slaugos darbuotojai 2074 355
Kiti darbuotojai 2146 179
Vilniaus olimpinis sporto centras
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Pareigybė 2011 m. darb. sk.
Direktorius 3931,00 1
Direktoriaus pavaduotojas 3469,00 1
Sporto proj. vadovas-koordinatorius 3111,00 1
Ūkio dalies vedėjas 1952,00 1
Sporto specialistė-metodininkė 2265,00 1
Gytytoja-psichologė 1464,00 1
Masažuotojai 976,00 2
Valytoja 400,00 0,5
Treneriai-sporto mokytojai 2485,79 34 etatai

Vilniaus krepšinio mokykla
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Pareigybė 2011 m. IV k. darb. sk.
Direktorius 3931,0 1
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 3298,0 1
Metodininkė 2264,0 1
Specialistė 1220,0 1
Treneriai-sporto mokytojai 2279,0 24
Kiti darbuotojai
Ūkio dalies vedėjas 1317,6 1
Stalius 400,0 0,5
Santechnikas 400,0 0,5
Budėtojai 800,0 4
Valytojos 800,0 3
Darbininkas 800,0 1,5
Elektrikas 400,0 0,5
Vairuotojas 1098,0 1
Gydytoja 1342,0 1
Slaugytoja 976,0 1
Specialistas vadybininkas 1122,0 1

Vilniaus „Sietyno“ sporto mokykla
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Pareigybė darb. sk. 2011 m. IV ketv.
Direktorius 1 3931
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 3468
Metodininkė 1 2266
Sporto specialistė 1 1952
Ūkio dalies vedėjas 1 1440
Gydytoja 1 695
Sporto bazių priežiūros specialistas 1 1171
Vairuotojas 1 976
Valytoja 4 800
Meistras 5 800
Budintis 2 800
Kiemsargis 2 800
Sandėlininkas 1 800
Treneris – sporto mokytojas 30 2302
Vilniaus vandens sporto mokykla
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Pareigybė 2011 m. darb. sk.
Direktorius 3931 1
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 3718 1
Direktoriaus pavaduotojas 2195 1
Metodininkas 2472 1
Vyr. specialistas - 1
Gydytojas 763 1
Treneris–sporto mokytojas 2893 19
Vilniaus miesto sporto centras
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Pareigybė 2011 m. darb. sk.
Direktorius 3930,84 1
Direktoriaus pav. ugdymui 3468,46 1
Metodininkas 2265,54 1
Ūkio dalies vedėjas 1304,80 1
Vyr. specialistas 1095,00 1
Gydytojas 1098,00 1
Masažistas 976,00 1
Darbininkas-valytojas 800,00 1
Tarptautinis sporto treneris 5628,20 2
Nacionalinis sporto treneris 4618,00 3
Lietuvos sporto treneris 2686,60 7
Sporto treneris 1232,80 8

BĮ Kultūros ir informacijos centras M. K. Čiurlionio namai
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Pareigybė 2011 m. darb. sk.
Direktorius 2586 1
Administratorius 1095 1
Parodų koordinatorius (2x0,5 etato) 1464 2
Renginių koordinatorius 1671 1
Vairuotojas 949 1
Valytoja ( 0,5 etato) 401 1
VšĮ Vilniaus odos ir veneros ligų centras
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Pareigybė 2011 m. darb. sk.
Direktorius 5522 1
Slaugos administratorius 3827 1
Direktoriaus pav. ūkio reikalams 1909 1
Vyriausiasis finansininkas 3162 1
Buhalteris-kasininkas 1952 1
Reikalų vedėjas 2747 1
Medicinos statistikas 3086 1
Vedėjas 4089 2
Gydytojas dermatovenerologas 2670 10
Bendrosios praktikos slaugytojas 1865 10
Medicinos registratorius 1735 3
Slaugytojo padėjėjas 1628 1
Valytojas 1182 2
Medicinos biologas 2537 1
Klinikos laborantas 1689 4
Laborator. medicinos
pagalbinis darbuotojas 953 1
Fizinės medicinos ir
reabilitac. slaugytojas 1824 1
Kiemsargis 600 1
Elektromonteris 1108 1
Rūbininkas 1107 1
Pagalbinis darbuotojas 1021 1
VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Pareigybė 2011 m. darb. sk.
Direktorius 6450 1
Direktoriaus pavaduotojas medicinai 6018 1
Vyriausiasis finansininkas 5142 1
Vyriausiasis slaugos administrator. 3914 1
Ūkio dalies vedėjas 4047 1
Personalo vyr. inspektorė 2079 1
Sekretorė 1644 1
VU klinikos vadovas 2247 1
VU klinikos vadovo pavaduotojas 1898 1
Ekonomistas 2766 1
Kasininkas 1107 1
Sveikatos statistikas 2506 1
Darbų saugos organizatorius 1008 1
Dezinfektorius 1200 1
Archyvaras 1154 2
Med. registratorius 1213 2
Gydytojas psichiatras 2729 34
Kiti gydytojai 1930 8
Kiti specialistai 781 3
Psichologas 1637 15
Slaugytojas 1992 72
Slaugytojo padėjėjas 1265 42
Valytojas 886 11
Ūkio reikalų tvarkytojas 966 10
Maisto išdavėjas 936 11
VšĮ Lazdynų poliklinika
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Pareigybė 2011 m. darb. sk.
Direktoriaus pavaduotojas 5512 3
Skyriaus vedėjas 3680 3
Gydytojas 3461 40
Bendrosios praktikos slaugytojas 2025 51
Medicinos registratorius 1580 11
Klinikinis laborantas 2023 5
Masažuotojas 1895 4
Buhalteris 2209 3
Medicinos statistikas 2350 2
Pagalbinis darbininkas (ūkio) 1559 11
VšĮ Grigiškių sveikatos priežiūros centras
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Pareigybė 2011 m. darb. sk.
Direktorius 7145 1
Kiti administracijos darbuotojai 5574 2
Gydytojai 3625 17
Vyresnysis slaugytojas 2588 2
Bendruomenės slaugytojas 1972 7
Bendrosios praktikos slaugytojas 2254 12
Kitas slaugos personalas 1814 7
Medicinos registratorius 1482 4
Klinikos laborantas 1790 3
Masažuotojas 1685 2
Slaugytojo padėjėjas 1371 9
Bendro skyriaus darbuotojai 2705 3
Valytojas 1016 8
Virėjas 1215 2
Indų plovėjas 1134 2
Vairuotojas automašinos gydomajai
pagalbai į namus teikti 1143 2
Kitas pagalbinis personalas 1343 5
BĮ Vilniaus miesto socialinės paramos centras
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Pareigybė 2011 m. darb. sk.
Direktorius 4089 1
Direktoriaus pavaduotojas 3442 1
Vedėjas 2545 7
Vedėjo pavaduotojas 2752 2
Socialinių programų koordinatorius 1615 1
Vyresnysis social. darbuotojas 2095 18
Vyresnysis social. d. organizator. 2052 38
Socialinio darbo specialistas 1707 19
Socialinis darbuotojas 1870 34
Lankomosios priežiūros specialistas 1478 140
Vedėjas – vyriausiasis buhalteris 3741 1
Vyresnysis buhalteris 2357 3
Direktoriaus padėjėjas 1829 1
Vyriausiasis specialistas 1686 1
Vyresnysis specialistas 1289 7
Vyresnysis psichologas 1560 3
Psichologas 568 1
Sandėlininkas 807 1
Vairuotojas 867 1
Darbininkas 327 1
Valytojas 579 5
Vilniaus miesto nakvynės namai
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Pareigybė 2011 m. darb. sk.
Direktorius 4110,00 1
Direktoriaus pavaduotoja 3783,51 1
Skyriaus vedėjas 2911,31 2
Vyresnysis socialinis darbuotojas 2183,10 5
Socialinis darbuotojas 1655,30 12
Socialinio darbuotojo padėjėjas 1574,10 33
Vyresnysis slaugytojas 1487,97 7
Ūkio dalies vedėjas 2379,23 1
Vyriausioji buhalterė 3716,70 1
Buhalterė 2494,59 1
Kasininkė 1487,26 1
Sekretorė 1760,34 1
Valytoja 1082,35 4
Vairuotojas 1387,5 1
Sandėlininkė 1487,26 1
Pagalbinis darbininkas 1055,18 1
BĮ Literatūrinis A. Puškino muziejus
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Pareigybė 2011 m. darb. sk.
Direktorius 2853 1
Vyr. fondų saugotojas 1679 1
Muziejininkas 1897 1
Ekskursijų vadovas 1282 1
Ūkio dalies vedėjas 1056 1
Salių prižiūrėtojas 806 2
Sargas 806 3
Kiemsargis 806 1
Valytojas 806 1
Pagalbinis darbininkas 403 2
Kasininkė 403 1
Dienos centras „Šviesa“
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Pareigybė 2011 m. darb. sk.
Direktorius 3618.42 1
Direktoriaus pavaduotojas 3577.82 1
Vyr. buhalteris 3665.79 1
Buhalteris 1888.88 1
Direktoriaus padėjėjas 1846.14 1
Socialinio darbo organizatorius 2392.32 1
Ūkio skyriaus vedėjas 1776.08 1
Socialinis darbuotojas 1796.76 7.25
Socialinio darbuotojo padėjėjas 1608.34 16,25
Specialusis pedagogas 1820.63 4
Užimtumo specialistas 1796.76 1
Kineziterapeutas 1721.65 1
Gydytojas 2150.89 1/0.5
Bendrosios praktikos slaugytojas 1738.24 1
Psichikos sveikatos slaugytojas 1392.95 1
Dietistas 1271.76 1/05
Sandėlininkas 1466.26 1
Vyr. virėjas 1219.44 1
Virėjas 1158.10 1
Valytoja 1195.94 1/05
Pastatų priežiūros darbininkas 1026.90 1
Kiemsargis 828.49 1/05
Vairuotojas 891.43 1
Sargas 1073.79 1.5
Pagalbinis darbininkas 905.11 1/05
Skalbėja 925.13 1/05
VšĮ Vilniaus rotušė
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Pareigybė 2011 m. darb. sk.
Valdytojas 4257,32 1
Valdytojo pavaduotojas 3688,22 1
Ceremonmeisteris 3551,04 1
Bendrųjų reikalų vedėjas 3005,41 1
Finansininkė 2680,16 1
Specialistas-koordinatorius 2887,81 1
Patalpų administratorius 2041,67 1
Mechanikas 1903,43 1
Kiemsargis 800,00 1
Rūbininkas 1053,79 2
Pagalbinis darbininkas 1240,49 3
Vyr. energetikas 568,51 1
BĮ Vilniaus memorialinių muziejų direkcija
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Pareigybė 2011 m. darb. sk.
Direktorius 2403 1
Vyr. fondų saugotojas 1696 4
Muziejininkas 1555 4
Valytojas 803 2
Tech. priežiūros specialistas 1126 1
BĮ Marijos ir Jurgio Šlapelių namas-muziejus
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Pareigybė 2011 m. darb. sk.
Direktorius 2403 1
Vyr. fondų saugotojas 1797 1
Fondų kaupimo sk. vedėja 1525 1
Muziejininkas 1488 2
Projektų koordinatorius 1586 1
Salių prižiūrėtojas 800 2
Pagalbinis darbininkas 800 1
Valytoja 800 1
VšĮ Kultūros ir švietimo centras Vilniaus mokytojų namai
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Pareigybė 2011 m. darb. sk.
Direktorė 4540 1
Vyr. buhalterė 3286 1
Buhalterė - kasininkė 945 1
Direktorės padėjėja 2172 1
Projektų vadovas 3309 1
Renginių vadybininkai 2255 2
Renginių koordinatorius 2366 1
Ūkio veiklos vadovė 3300 1
Ūkvedys 1956 1
Ūkio aptarnavimo technikas 2451 1
Santechnikas 910 1
Budėtoja-drabužininkė 922 4 *
Bilietų kontrolierius-
salės darbuotojas 395 6 *
Šv. Kotrynos bažnyčios buhalterė 715 1
Šv. Kotrynos bažnyčios
vadybininkė administratorė 715 1
* pagal val. įkainį
VšĮ Antakalnio poliklinika
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Pareigybė 2011 m. darb. sk.
Viso personalo, iš jo: 3247 514
Gydytojai 4832 200
Slaugos personalas 2468 175
Kitas personalas 2412 139
BĮ Vilniaus priklausomybės ligų centras 2011 m. (Informacija atsisiųsti)
BĮ Naujosios Vilnios kultūros centras
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Pareigybė 2011 m. darb. sk.
Valytojas 971,11 2
Budėtojas 1028,68 2
Choreografijos studijos vadovas 618,87 2
Muzikos studijos vadovas 672,76 2
VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stotis
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Pareigybė 2011 m. darb. sk.
Gydytojai 2450 52
Slaugytojai 1800 133
Vairuotojai 1280 128
Pagalbiniai 800 63
Kiti 3107 24
VšĮ Vilniaus turizmo informacijos centras ir konferencijų biuras (1) Nuoroda internete
Pensionas „Vilties namai“
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Pareigybė darb. sk. 2011 m.
Bendros praktikos slaugytoja 1 1439,52
Buhalterė-kasininkė 1 1331,86
Dietistė 1 1019,51
Direktorė pavaduotoja 1 3037,80
Kadrų inspektorė 1 892,07
Kiemsargis 1 401,30
Sandėlininkė 1 510,30
Skalbėja 1 1036,99
Socialinio darbuotojo padėjėjas 3 1640,92
Socialinis darbuotojas 12 2250,22
Ūkio dalies vedėjas 1 1825,67
Vairuotojas 1 1443,23
Valytoja 1 982,54
Virėja 2 994,27
Vyriausioji buhalterė 1 2873,33
Direktorė 1 3696,60
VšĮ „Užupio meno inkubatorius“
Vilniaus dvikovės sporto šakų mokykla
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Pareigybė darb. sk. 2011 m. IV ketv.
Direktorius 1 3928,4
Direktoriaus pavaduotojas 1 3583,1
Metodininkas 1 2269,2
Vyr.specialistas 1 1098,0
Ūkio dalies vedėjas 1 1030,9
Bendr.praktikos slaugytoja 1 1156,6
Kiemsargis 0,5 et. 1 400,2
Valytoja 0,5 et. 1 400,2
Treneriai: 27, 1 et. 23 2689,1
TKT 7 3186,0
NST 3 3635,9
LST 6 2989,8
ST 7 944,8
VšĮ „Vilniaus festivaliai”
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Pareigybė 2011 m. darb. sk.
Generalinis direktorius 4000 1
Vyr. finansininkė 3000 1
Administratorė 2000 1
„Vilniaus festivalio“ direktorius 2400 1
„Vilniaus festivalio“ koordinatorius 2000 1
Fest. „Sirenos“ direktorius 2400 1
Fest. „Sirenos“ meno vadovė 2000 1
Fest. „Gaida“ koordinatorius 2000 1
Fest. „Vilnius Mama Jazz“ direktorė 2000 1
Fest. „Naujasis Baltijos šokis“ dir. 2000 1
Kristupo vasaros fest. direktorė 2000 1
Fest. „Kino pavasaris“ koordinator. 2000 1
Fest. „Vilnius Jazz“ direktorius 2000 1
Fest. „Banchetto musicale“ direktorė 2000 1
BĮ Vilniaus miesto savivaldybės Šv. Kristoforo kamerinis orkestras
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Pareigybė 2011 m. darb. sk.
Direktorius – meno vadovas 1988,60 1
Vyr. buhalterė 1451,80 1
Valytoja 800,00 1
SĮ „Vilniaus miesto būstas“
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Pareigybė 2011 m. darb. sk.
Direktorius 4969,09 1
Direktoriaus pavaduotojas 3866,10 1
Vyr. finansininkas 3599,36 1
Skyriaus vedėjas 3282,91 3
Specialistas 2475,77 20
Valytoja 1621,28 1
UAB „Naujininkų ūkis“
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Pareigybė darb. sk. 2011 m.
Vyresnysis buhalteris 2 2798
Statybos vadybininkas 3 3196
Darbų vadovas 3 4394
Valytoja 6 859
Šilumininkas 5 2655
Suvirintojas 3 2918
Izoliuotojas 2 2345
Elektrikas-apeivis 5 2443
Santechnikas 3 2690
Santechnikas-apeivis 7 2497
Santechnikas-šilumininkas 2 2848
Vairuotojas 3 2326
Stogdengys-dailidė-apeivis 2 2687
Stogdengys-skardininkas-apeivis 3 2804
Dažytojas-tinkuotojas-apeivis 2 2487
Pagalbinis darbininkas 3 950
UAB „Vilniaus vandenys“
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Pareigybė darb. sk. 2011 m. IV ketv.
Administracijos vadovai 10 7700
Skyrių vadovai, jų pavaduotojai 62 4070
Vadovaujant., vyresn. specialistai 132 3130
Specialistai 135 2440
Kiti specialistai 25 2050
Darbininkai 569 2180
UAB „VAATC“ Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
VšĮ Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija
Vilniaus visuomenės sveikatos biuras
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Pareigybė 2011 m. darb. sk.
Direktorius 3940 1
Vyriausioji buhalterė 1555 1
Administratorė 1360 1
Personalo specialistė 1623 1
Viešųjų ryšių specialistė 1327 1
Vyriausioji specialistė 3955 3
Skyriaus vedėja 1521 2
Visuomenės sveikatos
stiprinimo specialistė 3013 3
Visuomenės sveikatos
stebėsenos specialistė 4272 3
Vaikų ir jaunimo sveikatos
priežiūros specialistė 2837 2
Ūkvedys 475 1
Valytoja 403 1
SĮ Gydomoji gamyba
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Pareigybė 2011 m. darb. sk.
Direktorius 2321.43 1
Direktoriaus pavaduotojas 2754.87 1
Vyr. finansininkė 1938.84 1
Vyr. specialistė 925.64 1
Administratorė-kasininkė 1276.88 1
Vadybininkas 1663.31 1
Vairuotojai 3352.66 2
Sandėlininkė 1190.31 1
Meistrė 1259.31 1
Mechanikė 242.76 1
Pagalbiniai darbininkai 785.7 3
Teritorijos prižiūrėtojas 255.11 1
UAB „Vilniaus viešasis transportas“
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Pareigybė 2011 m. darb. sk.
Generalinis direktorius 12240 1
Generalinio direktoriaus pav.,
direktoriai, parkų vadovai,
vyriausieji finansininkai 9914 9
Padalinių vadovai 3787 68
Specialistai, jaunesn. specialistai 3010 119
Tarnautojai, jaunesnieji tarnautojai 2550 56
Troleibusų, autobusų vairuotojai 3217 1214
Remonto darbininkai 3125 411
Pagalbinis ir aptarn. personalas: 2587 244
- ūkinių automobil. vairuotojai 2697 28
- vairuotojai-sargai 3382 67
- gamybos priež. darbininkai 2818 32
- eismo priežiūros darbininkai 1587 12
- ūkio skyriaus darbininkai 2481 51
- pagalbiniai darbininkai 1082 12
- patalpų valytojai ir
transporto priemonių plovėjai 2050 42
* UAB „Vilniaus viešasis transportas“ – naujai įsteigtą bendrovė, todėl duomenys pateikiami už 2011 m. gruodžio mėn.
UAB „Pylimo pirtis“
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Pareigybė 2011 m. darb. sk.
Direktorius 2050,00 1
Vyr. finansininkė 1550,00 1
Pirtininkas 1,2 etato 1320,00 1
Bendrastatybinių darbų darbininkas 150,00
Pirtininkė 0,6 etato 660,00 1
Kasininkė 0,6 etato 660,00 1
Dujinės krosnies kūrikė 0,8 etato
(naktinis d.) 1020,00 1
Valytoja 0,75 etato 600,00 1
Energetikas 0,2 etato 250,00 1
Atsakingas už dujų ūkį 0,2 etato 250,00 1
Vilniaus Žolyno vaikų socialinės globos namai
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Pareigybė 2011 m. darb. sk.
Direktorius 3625 1
Socialinis darbuotojas 1775 10
Socialinio darbuotojo padėjėjas 1340 14
Pedagoginiai darbuotojai* 1646 6
Ūkio dalies vedėjas 1211 1
Sveikatos priežiūros specialistai* 1132 2
Buhalteris* 833 1
Sandėlininkas* 814 2
Virėjas 1276 3
Kiemsargis 821 1
Skalbėjas 841 1
Kiti darbuotojai (valytojas,
elektrikas, pastatų priežiūros
ir remonto darbų specialistas,
pagalbinis darbininkas)* 349 4
*Darbuotojai einantys šias pareigas dirba nepilnu etatu.
Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.
Vilniaus vaikų socialinės globos namai „Gilė“
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Pareigybė 2011 m. darb. sk.
Direktorius 3470,73 1
Direktoriaus pav. social. reikalams 2623,53 1
Socialinis pedagogas 1970,33 2
Psichologas 1950,44 1
Socialinis darbuotojas 1713,28 13
Socialinio darbuotojo padėjėjas 1239,54 14
Slaugytojas 1318,25 1
Dietistas 770,47 0,5
Ūkio dalies vedėjas 1407,95 1
Vyr. buhalteris 2067,89 1
Buhalteris 1492,77 1
Sekretorius 1096,55 1
Pastatų priežiūras specialistas 958,33 1
Sandėlininkas 1164,72 1
Virėjas 923,41 3
Pagalbinis virtuvės darbininkas 507,45 0,5
Vairuotojas 1023,19 1
Pastatų priežiūros darbininkas 855,59 1
Valytojas 732,96 1,75
Budėtojas 824,55 4
Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos namai
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Pareigybė 2011 m. darb. sk.
Socialinis darbuotojas 1917.245 11
Socialinio darbuotojo padėjėjas 1459.525 18
Pedagogas 1263.955 8
Tarnautojai (sandėlininkas,
sekretorius, ūkvedys) 1086.425 4
Darbininkai (virėjas, santechnikas,
elektrikas, stalius, valytojas,
kiemsargis, vairuotojas,
pagalbinis darbininkas) 927.6 7
BĮ Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Pareigybė 2011 m. darb. sk.
Direktorius 2745 1
Direktorės pav. medicinos reikalams 2452.2 1
Direktorės pav. ekonomikai ir
bendr. reikalams 1859.28 1
Vyriausiasis buhalteris 2091.08 1
Gydytojas auditorius 1905.64 1
Gydytojas pediatras 1667.44 4
Gydytojas dietologas 401.38 1
Gydytojas chirurgas-ortopedas 708.82 1
Gydytojas vaikų neurologas 1394.46 1
Fizinės medicinos ir
reabilitacijos gydytojas 464.82 1
Sveikatos priežiūros specialistai
(kineziterapeutas, ergoterapeutas,
psichologas, logopedas,
spec. pedagogas) 1414.85 7
Sveikatos priežiūros vyresnieji
specialistai (kineziterapeuto
padėjėjas, masažuotojas) 1382.26 3
Slaugos administratorius 1765.95 2
Vaikų slaugytojai 1118.66 32
Vyriausias auklėtojas 1921.50 2
Auklėtojas 1689.94 20
Muzikos vadovas 1774.19 2
Socialinis darbuotojas 1479.05 3
Kitas pagalbinis personalas
(auklės, ūkio reikalų tvarkytojos) 848.09 46
Ūkio dalies vedėjas 1220 1
Dietetikos technologas 1220 1
Sandėlininkas 922.93 2
Kiti specialistai (vyresnieji,
darbų saugos, pastatų ir
statinių priežiūros, įrenginių
priežiūros, kompiuterininkas) 1164.37 10
Darbininkai (siuvėjas, skalbėjas,
lygintojas, kiemsargis, virėjas,
vairuotojas, valytojas, virtuvės
pagalbinis, pagalbinis) 860.94 24
VšĮ „Vilniaus logistikos parkas“
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Pareigybė 2011 m. darb. sk.
Direktorius 4500 1
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Etikos komisija Informacija apie Tarybos narių išlaidas, numatytas Reglamente
Vilniaus Minties vaikų socialinės globos namai
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Pareigybė 2011 m. darb. sk.
Direktorė 2772,00 1
Direktoriaus pav. socialiniam darbui 1604,00 1
Muzikos vadovas 1804,00 2
Neformalaus švietimo pedagogas 1808,00 2
Logopedas 1043,00 1
Psichologas 1553,00 1
Socialinis pedagogas 2098,00 1
Socialinis darbuotojas 1740,00 12
Socialinio darbuotojo padėjėja 885,00 15
Slaugytoja 1377,00 1
Dietistė 538,00 1
Vyr. buhalteris 2163,00 1
Buhalteris-kasininkas 565,00 1
Sekretorius 1265,00 1
Vairuotojas 1085,00 1
Sandėlininkas 807,00 1
Rūbų prižiūrėtojas 401,00 1
Siuvėjas 201,00 1
Virėjas 854,00 3
Pagalb. virtuvės darbininkas 294,00 3
Ūkio dalies vedėjas 1585,00 1
Skalbėjas 201,00 1
Elektrikas 211,00 1
Santechnikas 201,00 1
Valytojas 200,00 1
Pagalbinis darbininkas 368,00 1
Kiemsargis 802,00 1
Pastatų priež. darbininkas 381,00 1

UAB „Vilniaus centrinis knygynas“
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Pareigybė 2011 m. darb. sk.
Direktorė 3164 1
Direktorės pavaduotoja 1812 1
Vyr. kasininkė 1831 1
Sandėlininkė-apskaitininkė
Ūkvedė 1603 1
Prekių žinovė
Ūkvedė 1517 1
Pardavėja-konsultantė 850 3
Inžinierius 500 1
BĮ Vilniaus kultūros centras
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Pareigybė 2011 m. darb. sk.
Direktorius 3498,29 1
Skyriaus vedėja 1919,60 1
Vyr. specialistai - vadybininkai 1871,03 3
Meno kolektyvų vadovai 1281,55 8
Chorvedžiai 1250,35 3
Vyr. specialistas
audiovizualiniam menui 1300,90 1
Vyr. buhalterė 2608,06 1
Administratorė 1556,58 1
VšĮ „Sakralus menas“
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Pareigybė 2011 m. darb. sk.
Direktorė 5200,00 1
Edukacinių programų vadovė 3550,00 1
Projektų vadybininkė 2615,00 1
Buhalterė 2000,00 1
Vyriausioji fondų saugotoja 2000,00 1
Kasininkė 1800,00 1
Ekspozicijų salių prižiūrėtoja 1950,00 1
Muziejininkė 1950,00 1


į viršų