Teritorijų planavimas


Nuo 2009 m. spalio 1 d. patvirtinti detalieji planai yra skelbiami teisės aktų paieškos sistemojeArchitektūros-urbanistikos ekspertų tarybos posėdžiai (http://www.architektusajunga.lt)


Rengiami planavimo dokumentai
(http://old.vilnius.lt/planavimas)Teritorijų planavimo naujienų puslapį administruoja:
Miesto plėtros departamento
Plėtros ir planavimo skyriaus
vyriausioji specialistė Rūta Jonušienė
El. p. ruta.jonusiene@vilnius.lt
Tel.: (8 5) 211 2515, 8 680 61 515
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

Teritorijų planavimo viešumas

2012-01-20 11:39 pradedamas rengti teritorijos buvusiame Mačiuliškių kaime, Panerių seniūnijoje (kad.nr. 0101/0165:514, 0101/0165:713, 0101/0165:714, 0101/0165:690, 0101/0165:649, 0101/0165:496) detalusis planas

2012-01-20 11:38 Pradedamas rengti apie 1 ha teritorijos prie sklypų Aitvarų g. 42, 44, 46, 48, 50, 52 detalusis planas

2012-01-20 11:34 Parengtas žemės sklypo Zarasų g. 7, planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui

2012-01-17 11:33 Pakartotinai organizuojamas apie 6,2 ha teritorijos tarp Migūnų ir Šiaurės gatvių, Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano viešas svarstymas

2012-01-17 11:31 INFORMACIJA APIE PARENGTĄ STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO (SPAV) ATRANKOS DOKUMENTĄ IR PRIIMTĄ SPRENDIMĄ

2012-01-17 11:29 Pakartotinai organizuojamas apie 6,2 ha teritorijos tarp Migūnų ir Šiaurės gatvių, Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano viešas svarstymas

2012-01-16 11:27 pradedamas rengti Vietovės lygmens 0,1200 ha žemės sklypo, (kad. Nr. 0101/0012:280), Turniškių g. 43, Vilniaus m., detalusis teritorijos planas

2012-01-14 11:25 INFORMACIJA APIE PARENGTĄ STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO (SPAV) ATRANKOS DOKUMENTĄ IR PRIIMTĄ SPRENDIMĄ

2012-01-12 11:23 kad rengiamas 11,4800 ha. žemės sklypo, Vilniaus m. sav. Užukampio k. Panerių sen., kad.nr.:0101/0164:238 Vilniaus m. k.v.,detalusis planas

2012-01-12 11:20 Pradedamas rengti žemės sklypo esančio Užukampio k., Panerių sen., (kad. Nr. 0101/0164:542). ter. plotas – 5,193 ha detalusis planas

2012-01-11 11:18 Pradedamas rengti Sklypo kad. Nr. 0101/0008:57 Ukmergės g. 329B, Fabijoniškių sen., Vilniuje detalusis planas

į viršų